KPP - Krzysztof P. Porazinski


Go to content

INTEGRACJE

Od roku 1993 brałem udział w szeregu przedsięwzięć, związanych z integracją systemów pomiarowych oraz instalacjami urządzeń wykonujących pomiary fizyko - chemiczne. Poniżej kilka przykładów.1994

Integracja echosondy ELAC LAZ-4700 z systemem komputerowym. Byłem współautorem oprogramowania ZOPA, do akwizycji i analizy sygnałów akustycznych pochodzących z kolumny wody. Oprogramowanie umożliwiało analizę zachowań organizmów żywych (migracje dobowe) tworzących warstwy rozpraszające dźwięk w toni wodnej.

1999-2001

Byłem współautorem oraz głównym wykonawcą projektu mającego na celu zbudowanie Autonomicznego Hydroakustycznego Zespołu Pomiarowego. Urządzenie zainstalowane na dnie, rejestrowało i analizowało parametry akustyczne toni wodnej. Urządzenie było wyposażone w echosondę, zestaw sterująco-rejestrujący, zasilanie oraz zwalniak hydroakustyczny. Projekt był realizowany jako GRANT Komitetu Badań Naukowych.


Efektem działania tego urządzenia jest szereg badań i opracowań naukowych wykonanych w Instytucie Oceanologii PAN.

2001-2003

Instalacja oraz nadzór nad urządzeniami HydroMeteo systemu VTS Zatoki Gdańskiej. Prace obejmowały instalacje urządzeń pomiarowych, włączonych do systemu kontroli ruchu statków. Były to wiatromierze, mierniki falowania, prądomierze oraz urządzenia sterujące.

2006

Instalacja oraz integracja elementów pomiarowych, zainstalowanych na pokładzie r/v Discovery Rose bazującej w Dundee. W skład systemu wchodziła: echosonda ODOM, kompensator falowania, dwa odbiorniki RTK, Sub Bottom Profiler, sonar holowany. Całość systemu nadzorowało oprogramowanie EIVA.
Po instalacji przeprowadzono inspekcję rurociągu.

2008-2009

Instalacja oraz integracja wszystkich elementów pomiarowych, zainstalowanych na pokładzie r/v Kwazar. W skład systemu wchodziły: echosonda wielowiązkowa RESON SeaBat 8125; czujnik ruchu POS-MV firmy Applanix, wraz z odbiornikiem poprawek RTCM; sonar holowany Edgetech 4200 wraz z systemem CODA DA 200; DGPS firmy Hemisphere oraz UPS. Całość systemu pracuje pod kontrolą oprogramowania QINSy.


Back to content | Back to main menu