KPP - Krzysztof P. Porazinski


Go to content

JEDNOSTKI

r/v OCEANIA - armator Instytut Oceanologii PAN
Stalowy, trójmasztowy statek żaglowy przeznaczony do badań morza. Jednostka posiada aparaturę umożliwiającą badania hydrograficzne, optyczne, akustyczne, aerozolu, chemiczne i biologiczne.
Wyposażenie statku pozwala na żeglugę w prawie każdych warunkach. Zasięg jest nieograniczony a autonomia wynosi 30 dni. Co roku "Oceania" spędza 230-250 dni na morzu wykonując min. ekspedycję badawczą na morza północne i Spitsbergen (czerwiec-sierpień) oraz kilkanaście rejsów bałtyckich.

r/v IMOR - armator Instytut Morski
IMOR jest katamaranem przeznaczonym do badań szelfu, w tym do obsługi pojazdu podwodnego ROV. Konstrukcja statku przewiduje wykonywanie przezeń wielu zadań, takich jak pomiary hydrograficzne i geofizyczne, badania dna i znajdujących się na lub pod nim kabli, rurociągów oraz innych obiektów.
Niewielkie wymiary, małe zanurzenie, stosunkowo wysoka moc oraz wielka elastyczność zastosowań sprawia, że jest on idealną platformą do badań na wodach płytkich oraz do pomiarów przedprojektowych rozpoczynających się na brzegu.

r/v SANTA BARBARA
statek badawczy będący świadczy usługi geotechniczne na rzecz Petrobaltic Sp. z o.o. Do zadań jednostki należą między innymi: prace geologiczno-geotechniczne i geologiczno - poszukiwawcze, prace dokumentacyjne, geotechnika, geofizyka, batymetria, radionawigacja, ochrona przeciw-rozlewowa

r/v DISCOVERY ROSE - armator Caledonian Geotech
20 m statek pomiarowy służący do pomiarów geofizycznych, hydrograficznych oraz inspekcji rurociągów podwodnych. Operuje na wodach otaczających Wielką Brytanię. Bazuje w porcie Dundee.

r/v KWAZAR - armator Mazurska Służba Ratownicza
Statek przystosowany do wykonywania prac podwodnych, pomiarów hydrograficznych i geofizycznych. Bierze udział w pracach na Morzu Bałtyckim i Północnym.

PONTONY, KUTRY, MOTORÓWKI


Back to content | Back to main menu